Het Virus

De Pluto-Saturnus-Jupiter-conjunctie van 2020

In 2020 vond er een meervoudige conjunctie plaats tussen Pluto (macht, transformatie), Saturnus (autoriteit, beperkingen) en Jupiter (expansiedrang, overtuigingen) in het aardeteken Steenbok (maatschappelijke structuren).  Bij de duiding van meervoudige conjuncties geeft de conjunctie tussen de twee langzaamste planeten en het teken waarin dat gebeurt de voornaamste thema's aan. 


Met de Saturnus-Pluto conjunctie in het teken Steenbok zullen er daarom fundamentele veranderingen plaatsvinden op maatschappelijk, economisch en politiek gebied. Hoe langer Pluto door een bepaald teken loopt, hoe sterker de veranderingen zichtbaar worden ervaren en waargenomen (de uitbraak van het virus begin 2020 en de gevolgen ervan).  Pluto verlaat het teken Steenbok pas in 2024 maar zal het begin zijn van een wereldregering die op de belangen van de gehele mensheid is gericht. 


Jupiter-Pluto-conjuncties hebben te maken met een herziening van maatschappelijke en culturele opvattingen en idealen. Er wordt om aanpassing gevraagd en een andere manier van denken. 


De conjunctie van Jupiter en Saturnus is een van de belangrijkste samenstanden, omdat beide planeten met het blote oog zichtbaar zijn en ze van oudsher in verband worden gebracht met klassieke tijdmetingen en daarmee samenhangende maatschappelijke  ontwikkelingen. Hij is bovendien een van de regelmatigste en heeft meerdere religieuze, filosofische, economische en wetenschappelijke betekenissen. Jupiter-Saturnus conjuncties vinden gemiddeld om de bijna 20 jaar plaats en is de laatste Jupiter-Saturnus-cyclus van een serie van negen in het aarde-element, begonnen in 1802. 


De huidige cyclus komt tot een einde, de tijdgeest verandert en een nieuw tijdperk breekt aan: aarde gaat over in lucht. 

We raken het vertrouwde kwijt en moeten onze weg vinden in het nog onbekende nieuwe en er zijn vele tegenkrachten die zich verzetten en koste wat het kost het oude in stand proberen te houden.  


De transit van Neptunus door het waterteken Vissen 

De transit van Neptunus loopt vanaf 2011 tot 2026 door zijn eigen teken Vissen. Neptunus is de planeet van de zee, inspiratie en het idealisme en doet er 165 jaar over om een rondje door de dierenriem te lopen. De vorige keer dat hij door zijn eigen teken liep was van 1848 tot 1862.


Zo werd in 1842 een geregelde kabinetsvergadering in het leven geroepen en werd in 1848 het eerste kabinet geformeerd. In 1853 werd Vincent van Gogh geboren, in 1856 Sigmund Freud (psycholoog en ontdekker van het onderbewuste van de mens) en in 1859 werd het Rode Kruis opgericht. 


Neptunus heeft alles te maken met naastenliefde,  religie, mystiek, kunst, occultisme, onze droomwereld. Vanwege zijn vage, ongrijpbare energie staat Neptunus ook voor misleiding en bedrog, onze onzichtbare vijand.


Waar een transit van Pluto voor diepgravende omwentelingen zorgt en Uranus voor vernieuwing en plotselinge gebeurtenissen werkt Neptunus op idealen, beeldvorming en vervaging en dat zijn nu eenmaal zaken die minder snel concreet zijn uit te drukken.   


Neptunus wordt ook in verband gebracht met epidemie├źn, virussen en bacteri├źn.


Zo bezweek in de 19e eeuw tot een derde van de jonge moeders aan de mysterieuze  kraamvrouwenkoorts. Deze ziekte werd veroorzaakt  door de groep-A-streptokokbacterie en die zich vaak bevindt op de handen van de arts die ermee in aanraking was  geweest.  Dat was dikwijls het geval bij artsen die ook met lijken in aanraking waren gekomen.  

 

In zijn eigen teken Vissen kan Neptunus zijn energie op een pure en directe manier naar buiten brengen zonder tegengewerkt te worden. Helaas is daar een virus zoals het coronavirus een goed voorbeeld van: het virus trekt zich van niemand iets aan, is grenzeloos en laat zich (vooralsnog) niet stoppen. Helemaal nu er een nieuwe variant is opgedoken in Kent (op 20 september 2020) en een dag later in Londen. 


Een van de evolutionaire lessen die verbonden is met de transit van Neptunus door Vissen is de noodzaak om alle elementen uit het bestaan te verwijderen die onjuist, misleidend, irrelevant, achterhaald, oneerlijk of inconsequent blijken te zijn.