Astrologie

Astrologie is zo oud als de mensheid. Al meer dan 5000 jaar geleden probeerden de mensen de kosmische verschijnselen te ontraadselen. 

In China en India is het heel gewoon om een Astroloog te raadplegen voor belangrijke zakelijke en persoonlijke beslissingen. In onze rationele westerse wereld ligt dat anders. Er is een grote weerstand om te aanvaarden dat  krachten buiten de mens mede het leven bepalen. 

Onze westerse Astrologie stamt, voor zover bekend, oorspronkelijk uit het oude Babylon. In de oudheid gebruikte men deze kosmische kennis vooral voor de heersers, bijvoorbeeld om te bepalen wanneer men het beste oorlog kon voeren.


In de loop van de eeuwen is, mede vanwege het christendom, de astrologie zowel verguisd als bejubeld. In de afgelopen eeuw heeft zo sterk de nadruk gelegen op de rationele wetenschap dat astrologie opzij werd geschoven. 

Toch heeft de astrologie dit overleefd en bloeide zij de afgelopen twintig jaar steeds meer op.  Het enthousiasme waarmee steeds meer mensen zich met astrologie bezighouden is een gezond teken van de enorme honger naar een zinvoller bestaan.


Het woord horoscoop is afkomstig uit het Grieks en het betekent letterlijk 'het uur dat gezien wordt'. Het betreft dan het geboorteuur dat men in die horoscoop ziet. De horoscoop is in wezen niets anders dan een grafische voorstelling van de stand van de hemelbol die deze innam tijdens het geboortemoment, ten opzichte van de geboorteplaats. 


Aan die hemelbol vinden we de Zon, de Maan en de planeten, alsook de tekens van de dierenriem, welke dan door middel van symbolen in de horoscoop worden genoteerd. 

Aan de hand van deze grafische voorstelling (de horoscoop) wordt door de astroloog een karakteranalyse opgesteld. De volgende gegevens zijn hierbij belangrijk om te weten: de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboortemoment, dus uur (liefst zo nauwkeurig mogelijk).  


Astrologie is een soort kosmische taal en is een geweldige manier om jezelf beter te leren kennen.  Daarnaast spelen familie, opvoeding en de cultuur waarin je bent geboren een belangrijke rol. 

Als je horoscoop bijvoorbeeld wijst op een kunstzinnig talent kan het lang duren voordat je dit in jezelf herkent en ontwikkelt als je uit een familie komt waar dit talent niet werd gestimuleerd maar juist werd genegeerd. 


We worden als mens vaak gezien als het product van onze opvoeding en daar moeten we het dan maar mee doen. Vooral als we een ongezonde en onstabiele thuissituatie hebben meegekregen (mishandeling, misbruik) dan zijn we denk ik heel ver verwijderd van wie we echt zijn. Maar ook als we ouders hebben die te hoge verwachtingen van ons hebben  (op je tenen moeten lopen.)


Met een geboortehoroscoop als (therapeutisch) hulpmiddel krijg je inzicht in je sterke en minder sterke kanten van je persoonlijkheid. Wat heb je zelf meegemaakt? waar liggen je valkuilen? waar liggen je talenten? welke eigenschappen wil je ontwikkelen? En vooral:  wat heb je nodig in je leven om gelukkig te kunnen worden? De astrologie kan daar een antwoord op geven. Zo zal iemand met Zon in het teken Ram (is zijn sterrenbeeld) vrij direct en spontaan reageren op de buitenwereld maar kan ook op een te agressieve manier reageren waardoor een situatie zelfs uit de hand kan lopen. 


En iemand met Zon het teken Vissen is bij uitstek hulpverlenend ingesteld maar heeft moeite om voor zichzelf op te komen vanwege zijn gevoelige karakter. Dat kan een leerproces zijn voor het teken Vissen. Nu is het ook weer niet zo dat alle Vissen op elkaar lijken (sterrenbeeld Vissen is geboren tussen 19 februari en 20 maart).  Je moet altijd de hele geboortehoroscoop als uitgangspunt nemen. 


Elke horoscoop is uiteraard weer anders, vanwege de verdeling van de planeten, de huizen, de aspecten (de onderlinge verbindingen met de planeten), welke dierenriemtekens doen er nog meer mee. Zo heb ik zelf de Zon in het teken Vissen (gevoelig voor sfeer, spiritueel) maar ik heb mijn Maan (emoties) in het teken Ram. Dat betekent dat ik ook ongeduldig ben, wat je niet direct van Vissen verwacht. 


In de volgende hoofdstukken beschrijf ik achtereenvolgens de dierenriemtekens, de planeten, de huizen (levensgebieden), de aspecten en de elementen. ‚Äč

Meer informatie